කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ලංකාවේ සමාගම්වලට ප්‍රථම වරට හරිත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙයි

2023 අප්‍රේල් 25 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තුළ ප්‍රථම වරට හරිත බැඳුම්කර ලැයිස්තුගත කිරීම සහ වෙළඳාම් කිරීම හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

හරිත බැඳුම්කර සංකල්පය යටතේ, ලැබෙන ආදායම දේශගුණය හෝ වෙනත් පාරිසරික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන හරිත ව්‍යාපෘති සඳහා පමණක් ආයෝජනය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, තිරසාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, තිරසාර ඉඩම් භාවිතය (වන වගාව සහ කෘෂිකර්මය), ජෛව විවිධත්වය, වායු දූෂණයකින් තොර ප්‍රවාහනය සහ පිරිසිදු ජලය හා සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති දැක්විය හැකියි.

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපොලේ හරිත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා රෙගුලාසි සක්‍රීය කිරීමේ පරමාර්ථය වන්නේ හරිත ව්‍යාපෘති සඳහා යොදා ගන්නා ප්‍රාග්ධනය රැස් කර ගැනීමට සහ හරිත බැඳුම්කරයෙන් ලැබෙන ආදායම භාවිතා කිරීමේදී වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් ඇති කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනයන්ට පහසුකම් සැලසීම සහ බැඳුම්කරයේ ආදායම භාවිතා කරන ලද හරිත ව්‍යාපෘතිවල බලපෑම වාර්තා කිරීම සහතික කිරීමයි.

හරිත බැඳුම්කරයෙන් ලැබෙන ආදායම භාවිතා කිරීම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ විසින් පිළිගනු ලබන හරිත බැඳුම්කර මූලධර්මයන් සමඟ සමපාත විය යුතුය. CSE හි පිළිගත් හරිත බැඳුම්කර මූලධර්මයන් වන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සංගමයේ හරිත බැඳුම්කර මූලධර්ම (ICMA), යුරෝපීය හරිත බැඳුම්කර ප්‍රමිති (EUGBS) සහ දේශගුණික බැඳුම්කර ආරම්භක ප්‍රමිති (CBI) මුලධර්ම වේ.

සාංගමික ණයකර සහ හරිත බැඳුම්කර

හරිත බැඳුම්කරද, සාංගමික ණයකරයකට සමාන ලක්ෂණ ඇති අතර CSE හි ණය වෙළඳපොළ අංශයෙහි ලැයිස්තුගත කෙරේ.

සාංගමික ණයකරයක් සහ හරිත බැඳුම්කරයක් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ නිකුත් කිරීමෙන් රැස්කරන ආදායම භාවිතා කිරීමයි. හරිත බැඳුම්කරයක් තුළ, ඉහත දක්වා ඇති අවම වශයෙන් එක් ජාත්‍යන්තර හරිත බැඳුම්කර ප්‍රමිතියක් සමඟ පෙළගැසී ඇති නව හෝ දැනට පවතින සුදුසුකම් ලත් හරිත ව්‍යාපෘති සඳහා අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන් මූල්‍යකරණය හෝ ප්‍රති-මූල්‍යකරණය සඳහා පමණක් මුදල් යෙදවිය යුතු වීමයි.

හරිත බැඳුම්කර සාංගමික ණයකරවලට සමානව ස්වයංක්‍රීය ගනුදෙනු ක්‍රමය ( ATS) තුළ ගනුදෙනු කරනු ලැබේ. සාංගමික ණයකර සඳහා දැනට අදාළ වන වෙළඳ ප්‍රමිතීන් හරිත බැඳුම්කර සඳහාද අදාළ වේ.

හරිත බැඳුම්කරවල විභව නිකුත් කරන්නන් වන්නේ සමාගම් පණත යටතේ සංස්ථාපිත ඕනෑම පොදු සමාගමක් සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් හෝ ප්‍රඥප්තියක් යටතේ ස්ථාපිත/සංස්ථාගත කර ඇති ඕනෑම ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි.

හරිත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ සහ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ

හරිත බැඳුම්කර, විභව නිකුත් කරන්නන් සහ ආයෝජකයින් සඳහා නව ආයෝජන වත්කම් පන්තියක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය. හරිත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමෙන්, නිකුත් කරන්නෙකුට හරිත ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජනය කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන විදේශීය ආයෝජක පදනමක් වෙත අවතීර්ණ වීම සමගින් පුළුල් ප්‍රාග්ධන සංචිතයකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව උදාවෙනු ඇත. මෙයට පරිසරය හා සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳව ආයෝජකයින් දැනුවත් කිරීම සහ විශේෂඥතාව ගොඩනැගීම සඳහා ධනාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි අතර, එමගින්, බැඳුම්කරයෙන් ලැබෙන ආදායම භාවිතයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඇති කරනු ඇත.

හරිත ආයෝජනයේ සීඝ්‍රතාව කඩිනම් කළ හැකි මෙන්ම නව තාක්ෂණයන් අනුගමනය කිරීමට සහ තිරසාර ආර්ථිකයකට දායක විය හැකි රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයන් පිහිටුවීමට හරිත බැඳුම්කරවලට පහසුකම් සැලසිය හැකිය.

මෙම නව හඳුන්වාදීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි (CSE) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජීව බණ්ඩාරනායක මහතා මේසේ පැවසීය. “2023 ජනවාරි වන විට හරිත බැඳුම්කර ගෝලීය වශයෙන් හරිත හා තිරසාර ව්‍යාපෘති සඳහා ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.5ක් රැස් කර ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවටද මෙම අරමුදල්වලට අවතීර්ණවිය හැකි අතර හරිත බැඳුම්කර වෙත විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමෙන් ප්‍රාග්ධනය උත්පාදනය කළ හැකිය. මෙය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ධනාත්මක දායකත්වයක් සපයන අතරම නිකුත් කරන්නන්ට නව ආයෝජක පදනමක්, විශේෂයෙන්ම හරිත ව්‍යාපෘති ඉලක්ක කරගත් විදේශීය අරමුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ද අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත”

“ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොලේ සහ ප්‍රධාන වශයෙන්ම රටේ දිගුකාලීන ප්‍රයෝජනය සඳහා, වෙළඳපොලේ තිරසාර ආයෝජන විධානයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පාරිසරික, සමාජීය සහ යහපාලන (ESG) නිර්ණායක ව්‍යාපාර හෝ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඒකාබද්ධ කිරීමෙහිලා ප්‍රමුඛත්වය ගෙන සිටීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු.”

“හරිත බැඳුම්කර වැනි බැඳුම්කර සඳහා ඇති ඉල්ලුම මත පදනම්ව, CSE විසින් ඉදිරියේදී නිල් බැඳුම්කර සහ සමාජ හා තිරසාර බැඳුම්කර හඳුන්වා දීමට යෝජනා කෙරෙනු ඇත” යැයි, බණ්ඩාරනායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles