මුරලි – අම්බානි දැවැන්ත ව්‍යාපාරයකට එකට එකතුවෙයි

මුකේෂ් අම්බානිගේ නායකත්වයෙන් යුත් රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඉන්දියාවේ දැවැන්ත සිසිල් බීම වෙළඳපොලේ සිය ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීමට ආක්‍රමණශීලී පියවරක් ගෙන තිබෙනවා.

මුකේෂ් අම්බානි දශක ගණනාවක් පැරණි සිසිල් බීම සන්නාමයක් වන Campa Cola නව මුහුණුවරකින් දියත් කිරීමටයි සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇත්තේ.

එම ව්‍යාපාරික මුලපිරීමේ තවත් එක් පියවරක් ලෙසින් Reliance සමාගම සුපිරි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ Ceylon Beverage International සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබෙනවා.

එම ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවේ කොටසක් ලෙස මුරලිදරන් ගේ සමාගම Campa Cola සඳහා කෑන් ඇසුරුම් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනු ඇති.

Ceylon Beverages සමාගම ඇසුරුම් කටයුතු සඳහා ඉදිරියේදී ඉන්දියාවේ ඇසුරුම්කරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එම කර්මාන්තශාලාව එනතුරු Ceylon Beverages ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් Campa Cola කෑන් ආනයනය කරනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles