මහජන බැංකුවට රුපියල් බිලියන 4.6ක ඒකාබද්ධ බදු පසු ලාභයක් ලබයි

මහජන බැංකුව 2023 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ කාර්තුවේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, සමස්ත ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ආදායම සහ බදු පෙර ලාභය පිළිවෙළින් රුපියල් බිලියන 24.0ක් සහ රුපියල් බිලියන 7.2ක් ලෙස වාර්තා කළා.

පැවැති ආර්ථික අභියෝගවලට සමගාමීව පොලී ප්‍රතිශත අඛණ්ඩව ඉහළ යාමත් සමග 2022 වසරේ පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ අදාළ කාල සීමාව තුළ මහජන බැංකුවේ ඒකාබද්ධ ශුද්ධ ආදායම රුපියල් බිලියන 15.3 දක්වා එනම්, සියයට 49.7කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

ඒ වඩාත් සංවේදී ගනුදෙනුකාර කොටස් වෙත පිරිනමන ලද අනුපාතිකයන් ප්‍රතිමිලකරණය ප්‍රමාද වීම ද මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා තිබීම නිසයි. මෙම කාල සීමාව තුළ ඒකාබද්ධ ශුද්ධ ගාස්තු සහ කොමිස් ආදායම රුපියල් බිලියන 4.5ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර, එහිදී එක් අයිතමයක් හැර, අනෙක් සියලු‍ම අයිතමවල සියයට 40.0කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා වුණා.

වර්ධනය වූ උද්ධමනය මගින් පිරිවැය ආශ්‍රිත පීඩන තත්ත්වය නිර්මාණය වූ අතර, ඒවායින් බොහොමයක් 2022 වසරේ පළමු කාර්තුවෙන් පසු ආරම්භ වූ ඒවා ලෙස දැක්විය හැකියි. සියයට 10.1කින් ඉහළ ගිය බැංකුවේ ඒකාබද්ධ සමස්ත මෙහෙයුම් වියදම් රුපියල් බිලියන 14.4ක් (2022 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 13.1ක්) ලෙස වාර්තා විය. මෙය සමස්ත මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය හා සසඳන විට පිරිවැය පාලනය වෙනුවෙන් මහජන බැංකුවේ කැපවීම පිළිබිඹු කරනවා.

සමස්ත ඒකාබද්ධ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැන්පතු රුපියල් බිලියන 2,513.1 දක්වා වර්ධනය වූ අතර, ඒකාබද්ධ ශුද්ධ ණය රුපියල් බිලියන 1,835.1 දක්වා අඩු විය. ප්‍රතිශතයක් ලෙස සමස්ත ඒකාබද්ධ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැන්පතු සියයට 2.6කින් වර්ධනය වූ අතර, ඒකාබද්ධ ශුද්ධ ණය සියයට 4.2කින් පහළ යාමක් පිළිබිඹු කරයි. තවමත් හැකිලෙමින් පවතින සාර්ව-ආර්ථික තත්ත්වය තුළ ණය ලබා දීම පාලනය කිරීමට මහජන බැංකුව සහ සමූහය දැරූ උත්සාහය ශුද්ධ ණයවල පහත වැටීම මගින් පිළිබිඹු කරයි. වසර අවසානයේ වාර්තා වූ සමස්ත ඒකාබද්ධ වත්කම් රුපියල් බිලියන 3,072.2ක් (2022 වසර අවසානයේ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 3,133.1ට සාපේක්ෂව) විය.

2023 මාර්තු 31 දින වන විට මහජන බැංකුවේ පළමු ස්ථරය සහ මුළු ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණකතා අනුපාතය පිළිවෙළින් සියයට 11.8 සහ සියයට 16.2ක් (2022 අවසානයේ වාර්තා වූ සියයට 11.9 සහ සියයට 16.3ට සාපේක්ෂව) වූ අතර, ඒකාබද්ධ පදනම මත එම ප්‍රතිශතයන් පිළිවෙළින් සියයට 13.0 සහ සියයට 16.9ක් (2022 අවසානයේ වාර්තා වූ සියයට 13.3 සහ සියයට 17.2 සාපේක්ෂව) ලෙස වාර්තා විය. 2017 ජුලි 1 වැනි දින බාසල් iii නීති ප්‍රකාරව ඇරැඹූ ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කරමින් මහජන බැංකුවේ වගකීම් තත්ත්වය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පැවැතුණු අතර, අතිරේක හදිසි අවස්ථා ඇතුළුව එහි නියාමන ප්‍රාග්ධනය ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රමවේද වර්තමානය වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මීට අමතරව, එම කාල සීමාව තුළ බැංකුව සිය සියලු‍ම ප්‍රධාන නියාමන ක්‍රියාමාර්ග සාර්ථකව සපුරා ඇති බව ද සඳහන් කළ යුතුමය.

මේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ පැවැසීය.

“2023 වසරේ පළමු කාර්තුව අවසානයේ අප වාර්තා කළ ප්‍රතිඵල අපගේ අඛණ්ඩ ශක්තිය සහ දරාගැනීමේ හැකියාව වගේම ඕනෑම තත්ත්වයකට සරිලන අයුරින් අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරනවා. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, මහජන බැංකුව සිය විවිධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සාර්ථකව සපුරාලීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම සෑම අවස්ථාවකදීම රට ප්‍රමුඛස්ථානයේ තබා කටයුතු කිරීමට අපි නිරන්තරයෙන් කටයුතු කළා. රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන අතර, වාණිජ අවශ්‍යතා ද සපුරා ගැනීමට කටයුතු කළ අප 2023 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ ලබාගත් ඉහළ වර්ධනයට මූලික බැංකුකරණ මෙහෙයුම්වල සාර්ථකත්වය බෙහෙවින් ඉවහල් වුණා. අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය පොලී අනුපාත මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ යම් පීඩනකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළ බවත් පැවැසිය යුතුමයි. කෙසේ වෙතත්, අප ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ආයතනික දෘෂ්ටි කෝණයකින් යුක්තව කටයුතු කිරීම ජයග්‍රහණ කිහිපයකටම හේතු වුණා කිව්වොත් මා නිවැරැදියි.”

මෙම ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මහජන බැංකුවේ වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරී ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කළා.

“රජයට අයත් ආයතනයකට අනන්‍ය වූ විවිධ බලපෑම් ඇතුළුව බොහෝ බලපෑම් මධ්‍යයේ වුවත් අපට අංශ ගණනාවකින් ඉතා සුවිශේෂී ප්‍රගතියක් ලබාගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. අපගේ ද්‍රවශීලතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම, උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් ඇති ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වීම සහ අපගේ වත්කම්වල ගුණාත්මකභාවය කළමනාකරණය කරමින් පාරිභෝගික ජනතාව වෙත මෙම අභියෝගාත්මක කාලවලදී සහයෝගය ලබා දීම ආදී කරුණු කෙරෙහි අපි අපගේ මූලික අවධානය යොමු කළා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles