වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ නව පද්ධතිය (eRL 2.0) ක්‍රියාත්මක කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෝටර් රථ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ නව පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම දිවයිනේ පළාත් 8ක ලබන ඔක්තෝබර් මස 03 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වයඹ, දකුණ, උතුරු මැද, මධ්‍යම, සබරගමුව, නැගෙනහිර, උතුර සහ ඌව යන පළාත්වල පළමුව මෙම නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත. බස්නාහිර පළාත තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමය (eRL 1.0) ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව, දිවයින පුරා සියලු ම පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම 2023 සැප්තැම්බර් මස 27 සහ ඔක්තෝබර් මස 02 යන දිනවල තාවකාලිකව නතර කෙරේ. මාර්ගගත ක්‍රමයට ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ පහසුකම ද 2023 ඔක්තෝබර් මස 06 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රි 12 දක්වා තාවකාලිකව නතර කෙරෙනු ඇති.

පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවල ද සහයෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් දැනට ක්‍රියාත්මක වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පද්ධතිය නව්‍යකරණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කර තිබේ.

2009 දෙසැම්බරයේ දී හඳුන්වා දෙන ලද වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ විසඳුම ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන හිමියන්ට හිමි වුණු ප්‍රථම සම්බන්ධිත රාජ්‍ය ගනුදෙනු සේවාවයි. වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල භාවිත කරන මධ්‍යගත වෙබ් වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක මෙම පද්ධතිය බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා මාර්ගගත සේවාවක් ද සපයයි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු, රක්ෂණ සමාගම්, වාහන දුම් පරීක්ෂණ සමාගම්, බැංකු සහ මූල්‍ය සංවිධාන ඇතුළු විවිධ පාර්ශවකරුවන් මෙම විසඳුම හරහා එකිනෙක සම්බන්ධ කරයි. මෙම විසඳුම මෙරට සියලු වාහනවල ආදායම් බලපත්‍ර වාර්තා කළමනාකරණය කර ඇති අතර ලංකා රාජ්‍ය මේඝය (Lanka Government Cloud) යටිතල පහසුකම් සේවාව මඟින් සුරක්ෂිත කර තිබේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පද්ධතිය ඔස්සේ වසරකට මිලියන හයකට අධික ජනතාවක් සේවාව ලබා ගෙන තිබෙන අතර එයින් මේ වන විට රුපියල් බිලියන 10ත් 12ත් අතර ආදායමක් උපයා තිබේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 333ක් ආවරණය වන පරිදි දිවයිනේ ස්ථාන 550කට අධික ප්‍රමාණයකින් මෙම සේවාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

eRL 2.0 නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩිජිටල් සංවර්තනයක් ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉතා වැදගත් පියවරක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එලෙස ම ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් වැඩිදියුණු කළ සේවාවන් ඔස්සේ මෙරට ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවාවක් ලබා දීම මෙම ඩිජිටල් විසඳුම හරහා සහතික කෙරෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles