රන් මිලෙහි වෙනසක්

අද (16)  රන් මිල ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව සුළු වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද රන් මිල සටහන වූයේ මෙලෙසින්,

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රුපියල් 22,790.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 – රුපියල් 182,300.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රුපියල් 20,900.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 – රුපියල් 167,150.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles