Arpico සමග උත්සව සමයේ මිහිර විඳිමින් නිවාඩු කාලය විචිත්‍රවත්ව සමරන්න

Arpico සමගින් උත්සව සමයේ මිහිර විඳින්න යන ප්‍රචාරණ තේමාව යටතේ එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් Arpico සිය පරිභෝගික බවතුන් සඳහා අසිරිමත් නත්තල සැමරීමට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම එකම වහලක් යටින් ලබා ගැනීමට හැකි
වන පරිදි, දිවයින පුරා පිහිටි Arpico සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණ සූදානම් කර ඇති බවට සාඩම්බරව නිවේදනය කරනවා.

නිවසට අවශ්‍ය ප්‍රමිතියෙන් සහ උසස් තත්ත්වයෙන් යුත් භාණ්ඩ පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි, Arpico සිය වටිනා පාරිභෝගික බවතුන්ගේ සියලු අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දෙනු ලබයි.

Arpico විසින් උත්සව සමයේදී පාරිභෝගිකයින් හට දෛනිකව අත්‍යවශ්‍යවන භාණ්ඩ, සැරසිලි, ගෘහ භාණ්ඩ, මෙට්ට, රබර් නිෂ්පාදන, ජල ටැංකි, විදුලි උපකරණ, නැවුම් නිෂ්පාදන, තෑගි භාණ්ඩ, තෑගිවවුචර්, හැම්පර් (භාණ්ඩ මළු) ඇතුළු වේගවත්ව අලෙවි වන නිෂ්පාදන විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට කටයුතු සලසා ඇති බව සඳහන්.

එසේම 2024 නව වසරේ ජනවාරි මාසයේ 15 වැනි දින දක්වා පවතින විශේෂ දීමනා සමගින් අසමසම මිල ගණන් යටතේ නත්තල් සැමරීම සඳහා පැමිණිය යුතු එකම ස්ථානය Arpico වනවා.

Arpico හි පුළුල් පරාසයකින් යුත් විවිධ නත්තල් සැරසිලි තෝරාගැනීමට තිබෙන අතර පාරිභෝගිකයින් හට තම සියලුම සැරසිලි අවශ්‍යතා එකම වහලක් යටින් ලබා ගැනීමට හැකි වීම විශේෂත්වයක්.

මෙවර උත්සව සමයේ Arpico හැම්පර් සඳහා වෙළඳපොළ තුළ විශාල ඉල්ලුමක් පවතී. ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයින් හට හැම්පර් වර්ග 10ක් තෝරා ගැනීමට හැකි අතර, ඒ සෑම එකක්ම සුපිරි භාණ්ඩ පෙළගැස්මකින් අසුරා තිබෙනවා.

උත්සව සමයේ ප්‍රීතිය සමරමින්, සතිපතා ආකර්ෂණීයවූ ත්‍යාග දිනා ගැනීමට අවස්ථා සලසා දෙමින් වඩාත් අපූර්ව නත්තලක අසිරිය විඳීමට Arpico පරිභෝගිකබවතුන් හට ආරාධනා කර තිබෙනවා.

මිලදී ගැනීම් අවස්ථා ප්‍රමාණය සහ නම් කරන ලද භාණ්ඩ වර්ග අතුරින්, තරඟ ජයග්‍රහණය සඳහා අදාළ සුදුසුකම් සහිත නිර්ණායක මත පදනම්ව සමානව ත්‍යාග දිනා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට ඇති අවස්ථා වැඩි කරමින්, Arpico විසින් නම් කරන ලද භාණ්ඩ වර්ග 67 කින් මිලදී ගැනීම් කරන ජයග්‍රාහකයින් සතිපතා තෝරා ගනු ලබයි.

ඒ අනූව සතිපතා දිනුම් ඇදීම සඳහා දිනුම් අවස්ථා 1ක් හිමිකර ගැනීමට, නම් කරන ලද වෙළඳනාම 3ක් ඇතුළත්ව රු. 5,000 සිට රු.7499ක අතර භාණ්ඩද, සතිපතා දිනුම් ඇදීම සඳහා දිනුම් අවස්ථා 02ක් සහ ප්‍රධාන ත්‍යාගය සඳහා දිනුම්
අවස්ථා 1ක් හිමිකර ගැනීමට, නම් කරන ලද වෙළඳනාම 5ක් ඇතුළත්ව රු.7,500 සිට රු.9,999 අතර භාණ්ඩද, සතිපතා දිනුම් ඇදීම සඳහා දිනුම් අවස්ථා 03ක් සහ ප්‍රධාන ත්‍යාගය සඳහා දිනුම් අවස්ථා 2ක් හිමිකර ගැනීමට, නම් කරන ලද වෙළඳනාම 7ක් ඇතුළත්ව රු.10,000 සිට රු.14,999 වටිනා භාණ්ඩ සහ සතිපතා දිනුම් ඇදීම සඳහා දිනුම් අවස්ථා 05ක් සහ ප්‍රධාන ත්‍යාගය සඳහා දිනුම් අවස්ථා 3ක් හිමිකර ගැනීමට, නම් කරන ලද වෙළඳනාම 10ක් ඇතුළත්ව රු.15,000 කට වැඩි භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් ජයග්‍රහයෙකු වීමට පාරිභෝගිකයින්ට අවස්ථාව හිමිවන බවද සඳහන්.

Arpico වෙත පැමිණෙන සෑම අවස්ථාවකදීම විශේෂ ත්‍යාගයක් හිමිකර ගැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දෙමින්, වටිනා රුපවාහිනී සහ සෝපාවන් (TV & Sofas) වැනි ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් භාණ්ඩ සහ තවත් ත්‍යාග දිනා ගැනීමට වාසනාවන්ත
පාරිභෝගිකයින් හට අවස්ථාව සැලසේ.

දිවයින පුරා සිටින පාරිභෝගිකයින්ට ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා සමාන අවස්ථා සලසා දෙමින්, Arpico හි සියලුම ප්‍රදේශවල පිහිටි සුපිරි වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන, සුපිරි වෙළඳසැල් සහ අලෙවිසැල් වල මෙම දිනුම් ඇදීම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

මේ පිළිබඳව Richard Pieris Distributors සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී ජානක කුමාර මහතා දැක්වූ අදහස්,

“උත්සව සමයේදී, අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හෝ සැමරීම් සැලසුම් කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයින් හට ප්‍රීතිමත්, පහසු සහ වැඩි වාසි හිමිවන සාප්පු සවාරි අත්දැකීමක් ලබා දිය යුතුයි. වෙනත් කිසිදු සුපිරි වෙළඳසැලකට සම කළ නොහැකි වට්ටම් සහ තෝරාගැනීම් සමග, අපගේ Arpico සමගින් උත්සව සමයේ මිහිර විඳින්න යන නත්තල් තේමා ප්‍රචාරණය යටතේ ඕනෑම භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් එකම වහලක් යටින් වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගනිමින් විනෝදාත්මක අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට අවස්ථාව
සලසාදී තිබෙනවා”.

Arpico සමගින් උත්සව සමයේ මිහිර විඳගනිමින් ප්‍රීතියෙන් යුත් අසමසමවූ සාප්පු සවාරියක අත්දැකීමක් සහ නොමැකෙන මතකයක් වසර අවසන් නිවාඩුවට එක්කර ගැනීමට Arpico සැමට ආරාධනා කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles