ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දෙකට බෙදේ

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ජීවිත හා සාමාන්‍ය රක්ෂණ ලෙස වෙන් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ජීවිත සහ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ව්‍යාපාර කටයුතු එම සංස්ථාවේ පූර්ණ අනුබද්ධ ආයතනයක් වන සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කෝපරේෂන් ලයිෆ් ලිමිටඩ් සහ සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කෝපරේෂන් ජෙනරල් ලිමිටඩ් වෙත වෙන් කිරීමට මේ අයුරින් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙන බවයි වාර්තාවන්නේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ජීවිත සහ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ව්‍යාපාර වෙනම නෛතික ආයතන ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා මින් පෙර මේ වසරේ මාර්තු 13 වන දා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිව තිබුණා.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ 2011 අංක 3 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීමේ (සංශෝධන) පනතේ විධිවිධානවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ රක්ෂණ ව්‍යාපාර වෙන් කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා වන යෝජනාව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles