2023 දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව වාර්තාගත ආදායමක් උපයයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් ඉතිහාසයේ එකතු කළ වැඩිම ආදායම ලෙස රු. බිලියන 970 ක් උපයා ගැනීමට 2023 වසරේදී සමත්වී තිබෙනවා.

මීට පෙර රේගුව උපයා ගත් වැඩිම ආදායම 2018 වසරේදී වාර්තාවී ඇති අතර එය රු. බිලියන 923 ක් ලෙස සටහන්වී තිබුණා.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වුණා.

ඒ අනුව 2023 වසර මුලදී මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් රේගුවට රු. බිලියන 1,217 ක ආදායම් ඉලක්කයක් ලබාදී තිබූ අතර රට තුළ පැවති අයහපත් මූල්‍යමය වාතාවරණය සහ පනවා තිබූ ආනයන සීමා සැලකිල්ලට ගෙන එම ඉලක්කය රු. බිලියන 893ක් දක්වා පසුව සංශෝධනය කළ ලෙස එ​ම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වී තිබෙනවා.

2023 වසරේදී රේගුව උපයා ගත් රු. බිලියන 970 ක මුදල සංශෝධිත ඉලක්කය ඉක්මවා 109% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර එය වසර මුල ලබාදී තිබූ ඉලක්කයෙන් 80%ක් ඉක්මවා යාමකි.

2022 වසරේදී රේගුවට ලැබී තිබූ ආදායම් ඉලක්කට රු. බිලියන 730 ක්වූ අතර එම වසරේදී රේගුව ඉපැයූ ආදායම රු. බිලියන 708 ක්.

ඒ අනුව 2022 වසරට සාපේක්සව 2023 වසරේ දී 138% ක පමණ ආදායම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles