අමෙරිකානු ඩොලරයේ අද වටිනාකම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (18) නිකුත් කරන ලද මුදල් විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඊයේ (18) දිනයට සාපේක්ෂව අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් සහ ගැණුම් අගය සුළු පහළ වැටීමක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් අගය සටහන්වී ඇත්තේ රුපියල් 316.07ක් ලෙසයි.

ඊයේ දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 316.78 ක් ලෙස වාර්තා වුණා.

එමෙන්ම අද දින ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 325.69ක් ලෙස දැක්වුණු අතර ඊයේ දිනයේ එම අගය සටහන් වූයේ රුපියල් 326.43 ක් ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles