අද ඩොලරයේ මිල

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (24) පෙරවරුවේ නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතවලට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් අනුපාතිකය රුපියල් 314.98 ක්වූ අතර විකුණුම් අගය රුපියල් 324.77 ක් ලෙස සටහන්වී තිබෙනවා.

2024 ජනවාරි 19 වන දිනෙන් අවසන්වූ සතිය තුළ සියලුම වාණිජ බැංකුවල සාමාන්‍ය බර තැබූ මූලික ණය
අනුපාතය (AWPR) සහ අඩුම මූලික අනුපාතය (LPR) පිළිවෙලින්, 11.78 % ක් සහ 10.00% ක් සටහන් වුණා.

2024 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා වාණිජ බැංකුවල සාමාන්‍ය බර තැබූ තැන්පතු අනුපානය දැක්වෙන්නේ, (AWDR) 11.64 % ක් ලෙසයි.

ඒ අනු​ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ අනෙකුත් විනිමය අනුපාත පහතින් දැක්වේ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles