ඩොලරයේ අග​ය පහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (22) එක්සත් ජනපද ඩොලරයක මිල රු. 312 සීමාවෙන් මෙපිටට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව අද දින එ. ජ. ඩොලරයේ නිරූපිත එතැන් විනිමය අනුපාතිකය සටහන්ව ඇත්තේ රු. 311.68 ක් ලෙසින්.

මෙය 2023 ජූලි 10 දිනෙන් පසු ඩොලරයේ එතැන් අනුපාතිකය රු. 312 සීමාවෙන් මෙපිටට පැමිණි දෙවන අවස්ථාව ලෙසින් සැලකිය හැකියි.

මීට පෙර පසුගිය පෙබරවාරි 05 වන දා රු. 311.41 ක් ලෙසින් එම අගය වාර්තා වුණා.

මේ අතර අද දින ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රු. 306.53 ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 316.06 ක් ලෙසත් සටහන්වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles