ඩොලරය තවදුරටත් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ අගයට සාපේක්ෂව අද (25) දිනයේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනු​ව අද නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 298.45ක් ලෙස සහ විකුණුම් මිල රුපියල් 307.99 ක් ලෙස පහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද දිනයේ මහජන බැංකුවට අනුව, එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් මි​ල  රු. 297.87 සිට 297.30 දක්වාත් විකුණුම් මිල රු.307.96 සිට 307.45 දක්වා දක්වාත් අඩුවී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, NDB බැංකුවට අනුව, එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතය රු. 295.75 ක් වන අතර, විකුණුම් මිල රු. 307.45ක් වනවා.

මේ අතර කොමර්ෂල් බැංකුවේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රු. 297.51 සිට 296.77 දක්වාත් විකුණුම් මිල රු.306.50 දක්වාත් අඩුවී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles