ඩො​ලරය පහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (28) දින නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.295.54ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 305.33ක් ලෙසත් සටහන්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අද දින ප්‍රධාන වානිජ බැංකු කිහිපයක විනිමය අනුපාතික පිරික්සීමේදී ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් සටහන් වී තිබුණේ පහත ආකාරයෙන්,

මහජන බැංකුව – රු. 294.93 – රු. 304.91

කොමර්ෂල් බැංකුවේ – රු. 294.46 – රු. 303.75

එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 293.25 – රු. 304.25

සම්පත් බැංකුව – රු. 295.50 – රු. 304.50. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles