රන් මිල තවදුරට​ත් ඉහළට

මෙරට රත්තරන් මිල අද දිනයේ​දී (10) තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බ​ව දේශීය රත්තරන් ව්‍යාපාරිකයන් පවසනවා.

ඒ අනුව කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 179,400, කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 195,650 ක් ද, දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය සතියේ කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 177,000 ක ද, කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 193,000 ක පැවැති බවත් රත්තරන් ව්‍යාපාරිකයන් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles