අ​ද ඩොලරය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (09) දින නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 293.82ක් ලෙස සහ විකුණුම් මිල රු. 303.37 ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද දින ප්‍රධාන වානිජ බැංකු කිහිපයක විනිමය අනුපාතික පිරික්සීමේ දී ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් සටහන් වී තිබුණේ පහත ආකාරයෙන්,

මහජන බැංකුව – රු. 293.46 – රු. 303.29

කොමර්ෂල් බැංකුව – රු. 292.33 – රු. 302.50

ඩී.එෆ්.සී.සී. (DFCC) – රු.292.25 – රු. 304.25

හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) – රු. 294.25 – රු. 302.25

සෙලාන් බැංකුව – රු. 292.50 – රු. 302.00

අමානා බැංකුව – රු. 295.75 – රු.301.25

එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 291.50 – රු. 302.50

ලංකා බැංකුව – රු. 295.00 – රු. 303.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles