ඩොලරය තවදුරට​ත් පහළ​ට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (16) දින නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 294.20ක් ලෙස සහ විකුණුම් මිල රු. 303.54 ක් ලෙස පහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද දින ප්‍රධාන වානිජ බැංකු කිහිපයක විනිමය අනුපාතික පිරික්සීමේ දී ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් සටහන් වී තිබුණේ පහත ආකාරයෙනි.

මහජන බැංකුව – රු. 293.70 – රු. 303.65

කොමර්ෂල් බැංකුවේ – රු. 292.98 – රු. 302.25

ලංකා බැංකුව – රු. 295.25 – රු. 303.25

සෙලාන් බැංකුව – රු. 293 – රු. 302.50

ඩී.එෆ්.සී.සී. (DFCC) – රු.293.00 – රු. 305.00

එන්.ඩී.බී. (NDB) – රු. 292.15 – රු. 303.15

අමානා බැංකුව – රු. 296.45 – රු.301.95

හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) – රු. 294.00 – රු. 302.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles