සූර්යා සුවඳ රැගෙන උදුවප් පොහෝදා මහියංගනයේ සූර්යා සුගන්ධ ධූප පුජාව

සූර්යා සුගන්ධ ධූප පුජාව ඔක්තෝම්බර් 28 වැනිදා වප් පොහෝ දින මහියංගනය රජමහා විහාරයේදී පැවැත්වීමට සියළුම කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා.

සුපුරුදු පරිදි බිනර පොහෝදිනය පුරා ධර්ම දේශනාවන්, ධර්ම සාකච්චාවන්, සහ කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාවක් සිදු කරන අතර එදින සවස සුවඳ වර්ග 14 ක සූර්යා සුවඳ කූරු පුජාව සමඟ සුවශේෂී සුගන්ධ ධූප පුජාවක් සහ බෝධි පූජා පිංකම පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.

බෞද්ධ ආගමික වැඩසටහන් වෙනුවෙන් සිය නොමසුරු දායකත්වය සපයන සූර්යා සන්නාමය හිමි සන් මැච් ආයතනය සෑම මසකම සූර්යා සුගන්ධ ධූප පූජා පෝදා විශේෂ වැඩසටහන ශ්‍රීලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සිටි එෆ් එම් නාලිකාව මෙන්ම ලංකාදීප පුවත්පත සහ ලංකාදීප සමාජ මාධ්‍ය ජාලය හා ඒකාබද්ධව සිදුකරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles